Önkormányzatoknak

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a helyi vállalkozások bevonásával és fejlesztésével

Egyedülálló, komplex műszaki-energetikai szakértői szolgáltatásunk keretében

– elvégezzük a korszerűsíteni kívánt épület felmérését, akár meglévő tervdokumentáció nélkül is;
– több korszerűsítési javaslatot is kidolgozunk, folyamatosan konzultálva az önkormányzattal;
– költségbecslést készítünk az egyes korszerűsítési javaslatokra, elvégezzük a szükséges megtérülési és költség-haszon számításokat;
– elkészítjük a korszerűsítés előtti tényleges, és a korszerűsítés utáni tervezett állapot épületenergetikai tanúsítványait, világos számításokkal, mellékletekkel együtt;

Amennyiben minket választanak a kivitelezéshez is, úgy további díjak nélkül, díjmentesen elkészítjük a kiviteli terveket és közreműködünk a szükséges engedélyeztetésben is.

Felkészült szakemberekkel

Minden szolgáltatásunkat megfelelő szakértelemmel és a szükséges jogosultsággal rendelkező szakemberekkel (energetikusokkal, építész-tervezőkkel, gépész-tervezőkkel, energetikai auditorokkal, világítástechnikai szakértőkkel, műemlékvédelmi szakértőkkel, stb.) végezzük. Korszerűsítési javaslataink mindegyike szakszerű energetikai felmérésen és számításokon alapul, és mindenben megfelelnek a pályázat támogatási szempontjainak, hiszen komplex (többfajta korszerűsítést is magába foglaló) korszerűsítéseket irányoznak elő.

Kedvező szakértői díjjal

Az épületek és a projektek egyediségére való tekintettel minden, minket megkereső önkormányzatnak egyedi ajánlatot adunk.

Együttműködés a kivitelezésben is

Amennyiben elégedettek a munkánkkal, akkor javasoljuk, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra hívják meg cégünket is. A kivitelezés során megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt és szükség szerint műszaki ellenőrt is biztosítunk.

Vállaljuk, hogy lehetőség szerint a kivitelezésbe partnerként, alvállalkozóként bevonjuk a helyi építőipari vállalkozásokat és műszaki szakembereket is.

Tapasztalatunk az épületenergetikai korszerűsítésekben

A Fenntartható Otthon Zrt. több száz korábbi épületenergetikai tervezési és kivitelezési projektje mellett kitűnően szerepelt a közelmúlt épületenergetikai pályázatain is.

Miért nyújtunk sokkal többet, mint bármelyik más építőipari cég?

Azért, mert a professzionális kivitelezés-szervezésen túl, partneri együttműködést kínálunk a helyi vállalkozások fejlődése érdekében is!

A Fenntartható Otthon Zrt. egyedülállóan komplex szemléletében az épületenergetikai korszerűsítés összefügg az építőipari vállalkozások fejlesztésével, és a szükséges építőipari munkaerő képzésével, foglalkoztatásával, ezáltal pedig a társadalmi felzárkózás elősegítésével. A Fenntartható Otthon Zrt. többségi tulajdonosa, a Magyar Építőipar Nonprofit Kft. 2001 óta támogatja a magyar építőipari mikro kis- és közepes vállalkozások fejlődését. A Fenntartható Otthon Zrt., illetve a Magyar Építőipar Nonprofit Kft. kormányzati partnereivel együttműködve az elmúlt években is közreműködött közel hatszáz hátrányos helyzetű ember építőipari szakmai képzésének megvalósításában.

Amennyiben a kivitelezés megszervezésével is cégünket bízzák meg, akkor sokkal többet nyernek velünk, mint egy megbízható és korrekt műszaki-energetikai szakértő és kivitelezés-szervező partnert, hiszen vállaljuk, hogy a Magyar Építőipar Nonprofit Kft a kivitelezésbe bevont helyi építőipari vállalkozásokat igény esetén díjmentesen minősíti, amely minősítés által elnyerhetik a korrekt és minőségi munkát végző vállalkozásokat fémjelző zöldMester címet, és projekt időtartamára, valamint az azt követő egy évre ingyenes tagságot kínál számukra a Magyar Építőipari Klaszterben, és vállaljuk, hogy adott esetben szakmai támogatást nyújtunk annak érdekében, hogy a megfelelő források és pályázati lehetőségek rendelkezésre állása esetén, az önkormányzattal és a helyi vállalkozásokkal közösen építőipari képzési és foglalkoztatási program indulhasson a helyben élő hátrányos helyzetű emberek számára. Az ilyen képzések megszervezésébe és lebonyolításába a korábbi tapasztalatok alapján bevonhatók lehetnek a helyi vállalkozások és szakemberek is, akik ezáltal kedvező feltételek mellett juthatnak képzett munkaerőhöz.

Amennyiben a szükséges források, pályázati lehetőségek és egyéb feltételek rendelkezésre állnak, akkor a képzési programba bevont hátrányos helyzetű emberek gyakorlati képzés keretében közreműködhetnek akár az önkormányzati épületek korszerűsítésében is, a képzés elvégzését követően pedig szociális szövetkezet útján, illetve a képzésükben közreműködő, vagy más építőipari vállalkozásoknál foglalkoztathatók tovább, immár képzett építőipari munkásokként.

A Fenntartható Otthon Zrt és a Fenntartható zöldOtthon Program

A Fenntartható Otthon Zrt-t 2011-ben alapították olyan vállalkozások és szakemberek, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az épületenergetikai korszerűsítési projektek szervezése, tervezése és kivitelezése területén. Ezt a tapasztalatot és tudást állítjuk most az Önök szolgálatába.

 A Zrt. által üzemeltetett Fenntartható zöldOtthon Program (FeOP)

– egy Magyarországon egyedülálló,
– valós működési tapasztalatokon alapuló,
– sztenderdizált projektszervezési és -lebonyolítási rendszert alkalmazó,
– komplex épületenergetikai korszerűsítési program, amely
– képes tetszőleges darabszámú, méretű és összetettségű projektet kezelni és
– alkalmas arra, hogy még a korszerűsítés megkezdése előtt, nagy pontossággal, előzetesen meghatározza az elérhető energia és költségmegtakarítást.

A Program „az ötlettől a megvalósításig” kiterjed többek között az igényfelmérésre / műszaki felmérésre, a kivitelezésre, az anyagbeszállításra, valamint a műszaki ellenőrzésre és átadásra is. A Programban az ügyfelek kiszolgálása „egyablakos” rendszerben történik, vagyis az ügyfél csak a Fenntartható Otthon Zrt-vel szerződik, a korszerűsítés megvalósításához szükséges műszaki szakembereket, kivitelezőket és beszállítókat pedig az ügyfél igényei alapján a Zrt. választja ki, egymástól független, minősített partnerei közül. Minden kivitelező partner szigorú vizsgálaton és minősítésen esik át. A Program országos lefedettséggel működik és valamennyi kivitelezésre három év extra garanciát vállal. A Program a Fenntartható Otthon Zrt. kizárólagos, törvényi védelem alatt álló szellemi alkotását képezi.

A Fenntartható zöldOtthon Program célja az építőipari kis- és közepes vállalkozások minősítése, szakmai felkészültségének támogatása, ezzel pedig a tisztességes feltételek között megvalósuló piaci verseny elősegítése, emellett pedig a korszerűsítések elvégzéséhez szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű építőipari munkaerő képzése, duális képzési programok keretében, ezáltal a foglalkoztatás bővülésének és a társadalmi felzárkóztatásnak az elősegítése.

Partnereink:

– Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
– Poli-farbe Vegyipari Kft.
– TakarékBank Zrt.
– Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége
– Ipartestületek Országos Szövetsége
– Fenntartható Építőipari Tudásszövetség
– Nemzetstratégiai Kutatóintézet
– közel 70 műszaki partner és közel 180 „zöldMester” építőipari kis- és közepes vállalkozás

 

Ismerjenek meg minket a www.feop.hu honlapon, és a www.facebook.com/FeOPOnline oldalon!